Admisión 2019/2020 Bacharelato

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15 XANEIRO 2019

INFORMACIÓN PARA A ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA BACHARELATO
CURSO 2019-2020

 • O prazo de admisión ábrese o 1 de febreiro de 2019.
 • Para información xeral, contactar coa secretaría.
 • Con carácter previo á solicitude, concertarase unha entrevista na secretaría co xefe de estudos de bacharelato para información detallada de todas as cuestións relacionadas con estudos, orientacións académicas, visita guiada ás instalacións, aclaracións de dúbidas...

Modalidades de Bacharelato que se imparten no centro:

 • CIENCIAS
 • HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Horario de clases:

 • Luns: de 08:30 a 14:05 e de 16:00 a 17:40
 • Martes e mércores: de 08:30 a 14:55
 • Xoves e venres: de 08:30 a 14:05

Actividades e servizos:

 • As actividades extraescolares e os servizos organizados polo centro teñen carácter voluntario.
 • O centro organiza unha oferta de actividades complementarias para o conxunto dos alumnos como parte da mellora da calidade do ensino e a formación integral de alumnos e alumnas.
  • Biblioteca Escolar de luns a xoves de 14:30 a 19:30. Venres de 14:30 a 17:30. Servizo de balde.
  • Horario ampliado de Inglés. Preparación dentro do horario escolar/extraescolar das titulacións para obter as certificación Cambridge. Sendo centro examinador.
  • Preparación para a obtención da certificación en Francés DELF, B1 e B2 do Marco Común Europeo.
  • Viaxe cultural en 1.º de Bacharelato por Italia.
  • Participación no Parlamento Xove e Parlamento Europeo.
  • Poxecto HARA.
  • Horario de estudo dirixido (tarifa á parte)
  • Preparación de Olimpíadas: Matemáticas, Bioloxía,...
  • Bacharelato Dual.

La Salle Formación Profesional (FP)

La Salle Formación Profesional (FP)

Plataforma Educativa


Acceso á Plataforma Educativa:

Acceso a SallenetEste sitio utiliza cookies técnicas y de rendimiento. Pulse el enlace "Política de cookies" para acceder a información detallada sobre nuestras cookies"