Etapa de Bacharelato

Profesorado

Curso 2018-2019

Comisión Pedagóxica de Bacharelato:

 • D. Jesús Juan Casal Taboada (Xefe de Estudos)
 • Dna. Teresa Iglesias Cancelo (Departamento de Galego)
 • Dna. Mª del Carmen López Iglesias (Departamento de Idiomas)
 • D. Ángel Fernández Prieto (Departamento de Ciencias Sociais) 
 • D. José Feijoo González (Departamento de Matemáticas)
 • D. José Antonio Martínez Menduiña (Departamento de Ciencias Naturais e Física e Química) 
 • D. Jesús Casal Taboada (Departamento de Castelán)
 • Ir. Rafael Palomera Gutiérrez (Departamento de E.R.E) 
 • D. Juan Manuel Pérez Barros (Orientador)

Titores:

 • 1º A: D. Pablo Negreira Díaz (Coordinador de 1º de Bacharelato)
 • 1º B: D. Hugo Suárez Vázquez
 • 1º C: Ir. Luis Miguel Sanz López
 • 1º D: Dna. María Almudena Chao Martín
 • 2º A: Dna. Mónica de Soto Alberte (Coordinadora de 2º de Bacharelato)
 • 2º B: D. Fernando Villa Vieiro
 • 2º C: Dna. Raquel Goimil Señarís
 • 2º D: D. José Feijoo González

Profesores non titores:

 • Dna. Mª del Mar Fernández Balboa
 • D. Xoán Luís Rilo Toubes
 • Dna. Amy Villalón Pérez
 • D. Xabier Limia Lamas
 • Dna. Ana Roel García
 • D. Jesús Juan Casal Taboada
 • Dna. Marta Duyos Míguez
 • Dna. Magdalena Pérez de Vallejo
 • D. María Xosé García Prieto
 • D. Manuel Gutierrez Pichel
 • D. Mª del Carmen López Iglesias
 • D. Yolanda Rodríguez Gómez
 • D. Rodrigo Maneiro Sánchez
 • D. Gustavo Suárez Vázquez
 • D. Paulo Calvo González
 • D. José Antonio Martínez Menduiña
 • Ir. Rafael Palomera Gutiérrez
 • Ir. Jesús Martín Gómez
 • D. Xosé Ramón Pallares Leal

 

La Salle Formación Profesional (FP)

La Salle Formación Profesional (FP)

Plataforma Educativa


Acceso á Plataforma Educativa:

Acceso a SallenetEste sitio utiliza cookies técnicas y de rendimiento. Pulse el enlace "Política de cookies" para acceder a información detallada sobre nuestras cookies"