Etapa de Bacharelato

Profesorado

Curso 2017-2018

Comisión Pedagóxica de Bacharelato:

 • D. Fernando Villa Vieiro (Xefe de Estudos)
 • Dna. Teresa Iglesias Cancelo (Departamento de Galego)
 • Dna. Amy Villalón Pérez (Departamento de Idiomas)
 • D. Magdalena Pérez de Vallejo(Departamento de Ciencias Sociais) 
 • D. José Feijoo González (Departamento de Matemáticas)
 • D. José Antonio Martínez Menduiña (Departamento de Ciencias Naturais e Física e Química) 
 • D. Jesús Casal Taboada (Departamento de Castelán)
 • Ir. Rafael Palomera Gutiérrez (Departamento de E.R.E) 
 • D. Juan Manuel Pérez Barros (Orientador)
 • D. Pablo Negreira Díaz (Coordinador 1º de Bacharelato)
 • Dna. Mónica de Soto Alberte (Coordinarora 2º de Bacharelato)

Titores:

 • 1º A: D. Xan Guillén Vázquez
 • 1º B: D. Hugo Suárez Vázquez
 • 1º C: Ir. Luis Miguel Sanz López
 • 1º D: D. Pablo Negreira Díaz
 • 2º A: Dna. Magdalena Pérez de Vallejo
 • 2º B: Dna. Mónica de Soto Alberte
 • 2º C: D. José Feijoo González
 • 2º D: D. Francisco Xavier Limia Lamas

Profesores non titores:

 • Dna. Mª del Mar Fernández Balboa
 • Dna. Raquel Goimil Señarís
 • D. Xoán Luís Rilo Toubes
 • Dna. Amy Villalón Pérez
 • D. Xabier Limia Lamas
 • Dna. Ana Roel García
 • D. Jesús Juan Casal Taboada
 • Dna. Marta Duyos Míguez
 • D. María Xosé García Prieto
 • D. Manuel Gutierrez Pichel
 • D. Mª del Carmen López Iglesias
 • D. Yolanda Rodríguez Gómez
 • D. Rodrigo Maneiro Sánchez
 • D. Gustavo Suárez Vázquez
 • D. Fernando Villa Vieiro
 • D. Paulo Calvo González
 • D. José Antonio Martínez Menduiña
 • María Almudena Chao Martín
 • Ir. Rafael Palomera Gutiérrez
 • Ir. Jesús Martín Martín
 • D. Xosé Ramón Pallares Leal

 

La Salle Formación Profesional (FP)

La Salle Formación Profesional (FP)

Plataforma Educativa


Acceso á Plataforma Educativa:

Acceso a Sallenet