Etapa de Bacharelato

Profesorado

Curso 2016-2017

Comisión Pedagóxica de Bacharelato:

 • D. Fernando Villa Vieiro (Xefe de Estudos)
 • Dna. Teresa Iglesias Cancelo (Departamento de Galego)
 • Dna. Amy Villalón Pérez (Departamento de Idiomas)
 • D. Mónica de Soto Alberte (Departamento de Ciencias Sociais) 
 • D. José Feijoo González (Departamento de Matemáticas)
 • D. Ana Belén Rodríguez Rodríguez (Departamento de Ciencias Naturais e Física e Química) 
 • D. Jesús Casal Taboada (Departamento de Castelán)
 • D. Xoán Viña Reboredo (Departamento de E.R.E) 
 • D. Juan Manuel Pérez Barros (Orientador)

Titores:

 • 1º A: D. Xan Guillén Vázquez
 • 1º B: D. Hugo Suárez Vázquez
 • 1º C: Ir. Luis Miguel Sanz López
 • 1º D: D. Pablo Negreira Díaz
 • 2º A: Dna. Magdalena Pérez de Vallejo
 • 2º B: D. José Feijoo González
 • 2º C: Dna. Mónica de Soto Alberte
 • 2º D: D. Francisco Xavier Limia Lamas

Profesores non titores:

 • Dna. Mª del Mar Fernández Balboa
 • Dna. Raquel Goimil Señaris 
 • D. Fernando Costoyas Lorenzo
 • D. Julio Lens Diz
 • D. Xoán Luís Rilo Toubes
 • Dna. Amy Villalón Pérez
 • D. Xavier Limia Lamas
 • Ir. Germán Bolado Arteche
 • Dna. Natalia Rega González
 • Dna. Ana Roel García
 • D. Cándido Casal Domínguez
 • D. Jesús Juan Casal Taboada
 • Dna. Marta Duyos Míguez
 • D. María Xosé García Prieto
 • D. Raquel Goimil Señarís
 • D. Manuel Gutierrez Pichel
 • D. Mª del Carmen López Iglesias
 • D. Yolanda Rodríguez Gómez
 • D. Rodrigo Maneiro Sánchez
 • Ir. Jorge Sierra Canduela
 • D. Gustavo Suárez Vázquez
 • D. Fernando Villa Vieira

 

Plataforma Educativa


Acceso á Plataforma Educativa:

Acceso a Sallenet