Etapa de Primaria


Niveis de referencia

Niveis de Referencia para Ed. Primaria. Recomendacións para o estudo e a mellora da lectura. 

Niveis de Referencia Primaria

Está composto por unha serie de 6 cuadernillos onde se explicitan nas distintas áreas do currículum de forma xeral os obxectivos que pretendemos acadar nos diferentes cursos, consignados de maneira que sexa de fácil comprensión para as familias e onde amosamos con claridade onde queremos que o alumnado chegue ao final dun curso. Tamén se indican recomendacións para reforzar as áreas e unhas orientacións cara ao estudo e a mellora da lectura.

Trátase dun proxecto de Innovación Educativa baseado nunca estratexia de investigación-acción novedoso no noso contexto froito do traballo do conxunto do profesorado da Etapa de Ed. Primaria. Para a súa elaboración traballouse en soportes dixitais nunca plataforma baseada en MediaWiki co obxectivo de facer posible unha edición colaborativa da documentación. 

A continuación, temos dispoñible o acceso aos cuadernillos elaborados polo profesorado de Ed. Primaria que comprenden:

  1. Obxectivos a acadar nos distintos niveis de Ed. Primaria redactados nunca linguaxe accesible para as familias.
  2. Orientacións para o reforzo da aprendizaxe das diferentes áreas.
  3. Recomendación de cara ao estudo.
  4. Recomendacións para a mellora da lectura.

Acceso aos cuadernillos: 

Niveis de Referencia 1º PRIMARIA

Niveis de Referencia 2º PRIMARIA

Niveis de Referencia 3º PRIMARIA

Niveis de Referencia 4º PRIMARIA

Niveis de Referencia 5º PRIMARIA

Niveis de Referencia 6º PRIMARIA

 

Plataforma Educativa


Acceso á Plataforma Educativa:

Acceso a SallenetEste sitio utiliza cookies técnicas e de rendemento. Pulse a ligazón "Política de cookies" para acceder a información detallada sobre as nosas cookies.