Etapa de Primaria

Profesorado

Curso 2015-2016

Comisión Pedagóxica de Primaria:

 • D. Sante Ditano
 • D. Amalia Soneira Agulla
 • Dna. Mª Luisa López Cachaza (1º ciclo)
 • D. Manuel Ruibal Fontela  (2º ciclo)
 • D. Xaime Rivas Pose (3º ciclo)
 • Dna. Lidia Muñiz Costa (Departamento de Orientación)

Titores:

 • 1º A: Dna. Mª Luisa López Cachaza
 • 1º B: Dna. Carmela Pereira Costa
 • 1º C: Dna. Mª del Carmen Sende Míguez
 • 2º A: Dna. Jacobo Alonso
 • 2º B: Dna. Beatriz Martínez Piñeiro
 • 2º C: Dna. Amalia Soneira Agulla
 • 3º A: Dna. Ana Isabel López 
 • 3º B: Dna. Andrea Rodríguez Sánchez
 • 3º C: Dna. Mª Raquel Blanco Dobarro
 • 4º A: D. Fernando Fraga Varela
 • 4º B: D. Manuel Ruibal Fontela
 • 4º C: D. Carlos Hierro Lorenzo
 • 5º A: D. Xosé Luís Pico Piñeiro
 • 5º B: D. Xaime Rivas Pose
 • 5º C: D. Sante Ditano
 • 6º A: Dna. Vanesa Ferraces Liste
 • 6º B: D. Marco Diéguez Miguelez 
 • 6º C: D. Álvaro Lorenzo Portos

Profesores non titores:

 • Dna. María Montero Díaz
 • Dna. Paula Pérez Souto
 • Dna. Lidia Muñiz Costa
 • Dna. Laura Mosquera López
 • D. Miguel Pena Buján
 • D. Mariano Teiga Costa
 • Dna. Marta Vázquez Martínez
 • Dna. Noelia Ces Vieito
 • Dna. Raquel Castro Varela

 

Plataforma Educativa


Acceso á Plataforma Educativa:

Acceso a Sallenet