Etapa de Secundaria

Profesorado

Curso 2017-2018

Comisión Pedagóxica de Secundaria:

 • D. Fernando Villa Vieiro (Xefe de Estudos de Bacharelato)
 • D. Xosé Ramón Pallares Leal (Xefe de Estudos de ESO)
 • Dna. Teresa Iglesias Cancelo (Departamento de Galego)
 • Dna. Mª Carmen López Iglesias (Departamento de Idiomas)
 • D. Mónica de Soto Alberte (Departamento de Ciencias Sociais) 
 • D. José Feijoo González (Departamento de Matemáticas)
 • D. Jose Antonio Rodríguez Menduiña (Departamento de Ciencias) 
 • D. Jesús Casal Taboada (Departamento de Castelán)
 • D. Juan Manuel Pérez Barros (Orientador)

Titores:

 • 1º A: Dna. María López Iglesias
 • 1º B: Dna. Teresa Iglesias Cancelo
 • 1º C: Dna. Magali Trillo González
 • 1º D: Ir. Rafael Palomera Gutiérrez
 • 2º A: Dna. Ana Roel García
 • 2º B: D. Rodrigo Maneiro Sánchez
 • 2º C: D. José Teodoro Docanto  Vázquez
 • 2º D: D. María Almudena Chao Martín
 • 3º A: D. Paulo Calvo González
 • 3º B: D. Gustavo Suárez Vázquez
 • 3º C: D. Miguel Seoane García
 • 3º D: D. Raquel Goimil Señarís
 • 4º A: D. Jesús Juan Casal Taboada
 • 4º B: Dna. Yolanda Rodríguez Gómez
 • 4º C: Dna. Ana Belén Rodríguez Rodríguez
 • 4º D: D. José Antonio Martínez Menduíña

Profesores non titores

 • D. José Antonio Duyos Garea
 • D. José Feijoo González
 • D. Xan Guillén Vázquez
 • D. Pablo Negreira Díaz
 • D. José Graciano Pardo Paz
 • Dna. Mª José Pazo Regueiro
 • D. Xoán Luís Rilo Toubes
 • Dna. Amy Villalón Pérez
 • D. Xavier Límias Lamas
 • D. Fernando Villa Vieiro
 • D. Julio Lens Díaz
 • Ir. Luis Miguel Sanz
 • D. Gonzalo Picola Alonso
 • D. Antonio Rodriguez Aldemunde
 • Dna. Marta Suyos Míguez
 • Dna. María Xosé García Prieto
 • Dna. Sonia Castro Alonso
 • Dna. Leticia Lorenzo
 • D. Cándido Casal
 • D. Manuel Gutierrez Pichel
 • Ir. Jesús Martín Martín
 • D. Xoan Viña
 • D. Hugo Suárez Vázquez
 • D. Anxo Fernández Prieto
 • D. Fernando Villa Vieiro

 

Plataforma Educativa


Acceso á Plataforma Educativa:

Acceso a Sallenet