Servizos Colexiais

Transporte Escolar

PERCORRIDO DO TRANSPORTE ESCOLAR para o curso 2018-2019.

AUTOBÚS Nº1: Milladoiro, Choupana, Rosalía de Castro, Vista Alegre, Vite, Basquiño. (2 viaxes ao día)

Responsable: Marcos García
Tarxeta: AZUL

Consulta as paradas realizadas por esta ruta

AUTOBÚS Nº 2: Parque Montouto, Castiñeiriño, Restollal, Escultor Camilo Otero, Avda. de Ferrol, Ensanche, Puente Castro, Hórreo, Avda. de Lugo. (2 viaxes ao día)

Responsable: Laura Brenlla
Tarxeta: VERDE

Consulta as paradas realizadas por esta ruta

AUTOBÚS Nº 3: CIRCULAR NORTE: Polígono de Vite, Meixonfrío, Salgueiriños, Mallou, A Muíña, San Lázaro, Rúa de París, Rúa de Londres, Rúa das Fontiñas. (2 viaxes ao día)

Responsable: Martina Novo
Tarxeta: BRANCA

Consulta as paradas realizadas por esta ruta

 
OBSERVACIÓNS PARA O SERVIZO DE TRANSPORTE:
  • Os autobuses sairán ás horas indicadas en cada percorrido, nunca antes, agardaremos nas paradas se temos algunha retención de tráfico.
  • Atenderemos aos alumnos nas paradas sinaladas na circular das rutas colexiais.
  • Os pais, ou titores legais, recollen aos seus fillos nas paradas, non poden ir solos para a casa sen autorización escrita da familia.
  • Os avisos, para algún cambio na ruta, terán que ser por escrito e entregados ao titor/a.
  • Os autobuses non agardan polos alumnos nas paradas.
  • Se non se recolle ao alumno na súa parada, volverá para a recepción colexial coa coidadora.
  • Se temos que facer algunha variante nas rutas, avisaremos mediante circular.
  • En outubro a saída do primeiro viaxe será unha hora máis tarde.
  • A saída da dársena colexial en setembro e xuño será ás 14:05h.


Este sitio utiliza cookies técnicas y de rendimiento. Pulse el enlace "Política de cookies" para acceder a información detallada sobre nuestras cookies"